ราคาห้องพัก for มลลดารีสอร์ท

rooms | category | season
(rates per room, unless specified)
ราคาห้องพัก
เรือนวาสนา (4 ห้อง) 590 THB
เรือนกล้วยไม้ (3 ห้อง) 690 THB
บ้านลีลาวดี (6 ห้อง) รวมอาหารเช้า 990 THB
บ้านจันทร์กระจ่างฟ้า รวมอาหารเช้า 1,300 THB
เรือนสโนน้อย รวมอาหารเช้า 1,100 THB
สโตน 690 THB