ข้อมูลทั่วไป ของอ่าวเตล็ด

อ่าวเตล็ดพื้นที่อ่าวส่วนนี้เป็นส่วนพื้นที่ทางทะเลตอนเหนือสุดของอำเภอขนอมติดต่อกับอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นอ่าวที่สามารถพบเห็นปลาโลมาสีชมพู ที่นักท่องเที่ยวชอบมาเยี่ยมชมอ่าวเตล็ดเป็นอ่าวที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาและเกาะต่างๆเช่น เขาหลักซอเขาพับผ้า เขาหัวช้าง เกาะถ้ำ เกาะทะลาย (ท่าไร่) ฯลฯจึงทำให้มีที่ท่องเที่ยวอยู่หลายแห่งเขาพับผ้าที่มีชั้นหินดานและหินอัคนีที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆหรือคล้ายขนมชั้นยาวเหยียด นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เพราะโลกนี้มีเพียง2 แห่ง ในไทยและที่นิวซีแลนด์เท่านั้นทะเลย่านนี้บริเวณเขาหลักซอเมื่อเวลาน้ำขึ้นปลาโลมาสีชมพูและสีเงินมักโดดขึ้นเหนือน้ำโชว์ตัวให้เห็นบ่อยๆ

อ่าวเตล็ดนอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว หลายแห่งยังเต็มไปด้วยเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ อาทิ ที่หาดแหลมประทับเป็นที่ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เคยประทับแรมที่นั่นแล้วแบ่งกองทัพออกเป็น 2 สาย มุ่งเข้าตีก๊กเจ้านครฯ ครั้งทำสงครามรวมชาติเกาะนุ้ยซึ่งเป็นเกาะเล็กๆหน้าอ่าวเตล็ดนุ้ยในช่วงน้ำลงน้ำในบ่อดังกล่าวจะเป็นน้ำจืดดื่มกินได้ตามตำนานเล่าขานเชื่อกันว่าเป็นรอยเท้าของหลวงปู่ทวดที่ได้สร้างปาฏิหาริย์เหยียบน้ำทะเลจืดเอาไว้ปัจจุบันทางอำเภอขนอมและองค์การบริหารส่วนตำบลท้องเนียนได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและได้ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่ทวดไว้เป็นที่สักการะด้วย

การเดินทาง ไปยังอ่าวเตล็ด

จากสุราษฎร์ธานี หรือนครศรีธรรมราช ใช้ทางหลวงหมายเลข 401 จนถึงสามแยกคลองเหลง ซึ่งอยู่บริเวณ กิโลเมตรที่ 70 - 71 แล้วแยกเข้าเมืองขนอมตามทางหลวงหมายเลข 4014 ระยะทางประมาณ 14 กม.เข้าเขตชุมชนที่ตลาดสี่แยก ให้เลี้ยวซ้ายเข้าเมืองขนอม ผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอ ตลาดบางโหนด ข้ามสะพานข้ามคลองขนอมไปจนถึงสามแยกบ้านบางแพง เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 4044 (บ้านน้ำโฉ - บ้านบางแพง)อีกประมาณ 8.5 กม.จะถึงทางสี่แยกเลี้ยวซ้ายไปตามทางสายนี้จะผ่าน ม.เทคโนโลยีศรีวิชัย วัดจันธาตุทาราม จนถึงทางสามแยกระยะทาง 3.7 กม.เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 1.3 กม.มีทางแยกขวาไปวัดอ่าวเสด็จ ใช้เส้นทางนี้ไปอีก 2.2 กม.ถึงทางแยกเลี้ยวซ้ายอีก 1.2 กม.ถึงทางแยกแล้วเลี้ยวขวาไปอีก 1.8 กม.ถึงอ่าวเตล็ด

ถ้ามาจากเกาะสมุยหรือเกาะพงัน เมื่อออกจากทางเข้าท่าเรือเฟอร์รี่แล้วเลี้ยวซ้ายใช้ทางหลวงหมายเลข 4142 เดินทางมาประมาณ 20 กม.จะพบกับทางหลวงหมายเลข 4014 ที่สามแยกครูวิง เลี้ยวซ้ายไปเข้าเขตตัวเมืองขนอมที่ตลาดสี่แยก ให้เลี้ยวซ้ายเข้าเมืองขนอม ผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอ ตลาดบางโหนด ข้ามสะพานข้ามคลองขนอมไปจนถึงสามแยกบ้านบางแพง เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 4044 (บ้านน้ำโฉ - บ้านบางแพง)อีกประมาณ 8.5 กม.จะถึงทางสี่แยกเลี้ยวซ้ายไปตามทางสายนี้จะผ่าน ม.เทคโนโลยีศรีวิชัย วัดจันธาตุทาราม จนถึงทางสามแยกระยะทาง 3.7 กม.เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 1.3 กม.มีทางแยกขวาไปวัดอ่าวเสด็จ ใช้เส้นทางนี้ไปอีก 2.2 กม.ถึงทางแยกเลี้ยวซ้ายอีก 1.2 กม.ถึงทางแยกแล้วเลี้ยวขวาไปอีก 1.8 กม.ถึงอ่าวเตล็ด (ทางเส้นนี้จะเข้าตัวเมืองขนอม)

อีกเส้นทางหนึ่งถ้ามาจากเกาะสมุยหรือเกาะพงัน เมื่อออกจากทางเข้าท่าเรือเฟอร์รี่แล้วเลี้ยวซ้ายใช้ทางหลวงหมายเลข 4142 ระยะทางประมาณ 7 กม.ถึงทางแยกบ้านน้ำโฉ เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 4044(บ้านน้ำโฉ - บ้านบางแพง)ประมาณครึ่งกิโลเมตร มีทางแยกเข้าวัดธารทอง เลี้ยวซ้ายไปจนถึงหน้าวัดแล้วเลี้ยวขวาอ้อมวัด จากนั้นตรงไปตามเส้นทางจะไปสุดทางที่อ่าวเตล็ด (เส้นทางนี้ไม่เข้าตัวเมืองขนอม)

กิจกรรมที่น่าสนใจ ในอ่าวเตล็ด

สิ่งน่าสนใจอื่นๆ ในอ่าวเตล็ด

ประเภณีที่น่าสนใจ ของอ่าวเตล็ด

ช่วงเวลาที่เหมาะสม สำหรับการมาท่องเที่ยวอ่าวเตล็ด