ข้อมูลทั่วไป ของน้ำตกหินลาด

การเดินทาง ไปยังน้ำตกหินลาด

จากสุราษฎร์ธานี หรือนครศรีธรรมราช ใช้ทางหลวงหมายเลข 401 จนถึงสามแยกคลองเหลง ซึ่งอยู่บริเวณ กิโลเมตรที่ 70 - 71  แล้วแยกเข้าเมืองขนอมตามทางหลวงหมายเลข 4014 เมื่อเข้าเขตตัวเมืองขนอมที่ตลาดสี่แยก ให้ตรงไปทางหาดหน้าด่าน จนถึงถนนเลียบชายหาดเลี้ยวขวาไปประมาณ 4.8 กม.ถึงทางแยกในเปร็ต เลี้ยวซ้ายไปทางในเพลาอีกราว 1.8 กม.จะมีทางแยก ถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปท้องหยี จึงต้องตรงไปเมื่อพ้นทางลาดยางจะเป็นถนนคอนกรีต และถนนโรยหินผ่านสวนมะพร้าวไปถึงน้ำตกหินลาด


ถ้ามาจากเกาะสมุยหรือเกาะพงัน เมื่อออกจากทางเข้าท่าเรือเฟอร์รี่แล้วเลี้ยวซ้ายใช้ทางหลวงหมายเลข 4142 เดินทางมาประมาณ 20 กม.จะพบกับทางหลวงหมายเลข 4014 ที่สามแยกครูวิง เลี้ยวซ้ายไปเข้าเขตตัวเมืองขนอมที่ตลาดสี่แยก ให้ตรงไปทางหาดหน้าด่าน จนถึงถนนเลียบชายหาดเลี้ยวขวาไปประมาณ 4.8 กม.ถึงทางแยกในเปร็ต เลี้ยวซ้ายไปทางในเพลาอีกราว 1.8 กม.จะมีทางแยก ถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปท้องหยี จึงต้องตรงไปเมื่อพ้นทางลาดยางจะเป็นถนนคอนกรีต และถนนโรยหินผ่านสวนมะพร้าวไปถึงน้ำตกหินลาด

กิจกรรมที่น่าสนใจ ในน้ำตกหินลาด

สิ่งน่าสนใจอื่นๆ ในน้ำตกหินลาด

ประเภณีที่น่าสนใจ ของน้ำตกหินลาด

ช่วงเวลาที่เหมาะสม สำหรับการมาท่องเที่ยวน้ำตกหินลาด